Archeologisch onderzoek

archeologisch onderzoek/opgravingen met een kraan en/of schop.

Bij archeologisch onderzoek / opgravingen komt het voor dat er, naast het grove graafwerk met een (rups)kraan,

 

archeologische opgraving

ook hand en span diensten met een schop moeten worden geleverd. Voor onze medewerkers is dit geen enkel probleem.

archeologische opgraving

archeologische opgraving

 

Recente berichten