Projecten

Momenteel zijn wij met de volgende projecten bezig:

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland, bestrijden van exoten en uitmaaien van watergangen.

Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, maaien van waterkeringen, uitmaaien van watergangen in het gebied Oude Rijn en bestrijden van exoten.

Baggeren polders Wulverhorst, Breeveld en Haanwijk.

Baggerproject polders Kortrijk, Haarzuilens en Portengen.

Schonen watergangen in het stedlijk gebied van de gemeente Dordrecht.

Gemeente Oudewater, maaien van de bermen, uitmaaien van watergangen.

Schonen van de watergangen, in en voor de gemeente Krimpen aan den IJssel en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Verwijderen drijflagen van organisch materiaal uit watergangen in de Krimpenerwaard, i.o.v. Hoogheemraadschap van Schieland en de  Krimpenerwaard.

Het onderhouden van het natte gedeelte van watergangen in de gemeente Wijdemeren. I.o.v. Plaasenschap Loosdrecht.

Recente berichten

CO2-Reductie

CO2-Reductie certificaat Lees meer...