Projecten

Momenteel zijn wij met de volgende projecten bezig:

Baggerwerkzaamheden in de Vlowijkerpolder, Vechter en Oudwulverbroek, gelegen in de gemeente Houten, in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland, Bestek "Regulier baggeren 2015 DG2".

Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk baggerwerkzaamheden op diverse locaties conform Bestek "37264.R&B.16.B.001_baggeren bermsloten jaarschijf 2016.

Recente berichten