HDSR maaien waterkeringen

De regionale waterkeringen, welke zijn beschreven in bestek "2016-RE01", van HDSR zullen in 2018 door A. den Hartog & Zn. B.V. gemaaid worden.

De maaiwerkzaamheden op/langs de taluds, onderbermen, kruinen en teensloten van de regionale waterkeringen zullen worden uitgevoerd met een Reform maaimachine. Daar waar het niet mogelijk is om met een maaimachine te maaien ivm bijvoorbeeld de hellingsgraad van het talud of een te smalle werkstrook zal er gemaaid worden met een zogenaamde loopmaaier.

 Reform maaimachine

Recente berichten