Baggerwerkzaamheden

Door creatief en innovatief te zijn probeerd A. den Hartog & Zn B.V. baggerwerken uit te voeren met een minimale belasting van het milieu.

Het uitbaggeren van watergangen kan op verschillende manieren plaats vinden.

De keuze voor een methode is o.a. (sterk) afhankelijk van het naast de watergang gelegen terrein en/of eventuele verontreiniging van de baggerspecie.

Enkele beproefde methodes zijn:

Met behulp van een baggerschuifboot wordt de baggerspecie naar een opstellocatie geschoven. Daar wordt de baggerspecie met behulp van een kraan uit de watergang geschept en in een vloeistof dichte baggerdumper geladen om vervolgens naar een nader bepaalde locatie te vervoeren. De opstellocatie kan ingericht worden met vloeistofdichte folie, rijplaten en/of draglineschotten.

Met behulp van een, aan een tractor bevestigde, baggerpomp wordt de baggerspecie van de bodem van de watergang gezogen en via een leiding naar een depot gepompt of rechtstreeks op het naastgelegen weiland gespoten.

Baggerpomp

De verspreidbare baggerspecie wordt met behulp van een rupskraan met baggerbak uit de watergang gehaald en verspreid over het naastgelegen weiland/op de kant gezet.

Voor grotere watervlakken kunnen wij een 6 duims cutterzuiger inzetten. De cutterzuiger pompt de bagger via een pijpleiding in de vloeistofdichte kippers of naar een weilanddepot.

 

Baggerwerk
Baggerwerk
Tractor met baggerpomp

Recente berichten

CO2-Reductie

CO2-Reductie certificaat Lees meer...