HDSR uitmaaien watergangen

Voor de periode 2018 zal A. den Hartog & Zn. B.V., in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de watergangen in de gebieden "Oude Rijn 03 en 04" ontdoen van slootvuil.

De ervaringen van HDSR hebben ertoe geleid dat het uitvoeren van de werkzaamheden in de watergangen uit de bestekken "Uitmaaien watergangen gebied Oude Rijn 03 en 04" plaats zullen gaan vinden op afroep.

Het uitmaaien van de watergangen zal in hoofdzaak gebeuren door een maaiboot of een tractor/kraan met maaikorf. Daar waar het niet mogelijk is om met "groot" materieel bij de watergang te komen zullen de werkzaamheden handmatig worden uitgevoerd.7 tons Wacker Neuson  

Recente berichten