HDSR uitmaaien watergangen

Ook in 2020 zal A. den Hartog & Zn. B.V., in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de watergangen in het gebied "Oude Rijn" ontdoen van slootvuil.

De ervaringen van HDSR hebben ertoe geleid dat het uitvoeren van de werkzaamheden in de watergangen plaats zullen gaan vinden op afroep.

Het uitmaaien van de watergangen zal in hoofdzaak gebeuren door een maaiboot of een tractor/kraan met maaikorf. Daar waar het niet mogelijk is om met "groot" materieel bij de watergang te komen zullen de werkzaamheden handmatig worden uitgevoerd.7 tons Wacker Neuson  

Recente berichten

CO2 reductie door gebruik van Fuel10 diesel

Ongeveer 90% van de diesel die A. den Hartog & Zn. B.V. inkoopt is Fuel10 diesel. Lees meer...